reede, 20. oktoober 2017

Tegus noortegrupp, näitus, rabaskäik, lõimitud õpe, korvpall, rebastenädal, hõimupäev - TAG 08.10-20.10.2017

Looduses ei pidavat olema absoluutset valgust, pimedust ega vaikust. Hetkeline paus blogis aga  oli kõike muud kui vaikimine, vaid jõu kogumine kõige kirjeldamiseks, mis õppeaasta sügisveerandi kahel nädalal juhtus ja toimus. 
9. oktoobril käisid 2.a ja 2.b klassi õpilased  õppekäigul Viru rabas. Tutvuti rabataimestiku ja -loomastikuga, vaadeldi linnuvaatetornist rabamaastikku, saadi teadmis raba tekkimisest. Õppekäigu viis läbi giid Virve  ning sõbraliku õhkkonna eest vastutas Lilla Karu. Tagasiteel koju peeti bussis maha  viktoriin nähtu- kuuldu kohta! Vaatamata vihmasele ilmale õnnestus õuesõpe suurepäraselt!
Arte Kõmistaja toimetus kuulutati tegusaimaks noortegrupiks Mustamäel aastal 2017.
Alvar Arrak sai hea idee preemia suvel Naissaarel toimunud rahvusvahelise ürituse Toward Tolerance eest.
Õnnitlusürituse puändiks oli 20-kilone tort,mis maitses täpselt sama hästi, nagu pildil  välja näeb.
11.a käis kultuuri ammutamas KUMUST. Õpilane Reti kirjutas järgmist: "Näitus, mille välja valisime kandis pealkirja „Rändurid“. Selle väljapaneku eesmärk oli külastajatele tutvustada reisimist ja migratsiooni Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis.
Tegemist oli kaasaegse kunstiga, kus vaataja suhestub ise teosega. Alguses jagati meid neljastesse gruppidesse ning igale grupile anti kätte õpimapp. Mapis olid abistavad küsimused, millele tuginedes tuli valmistada teistele ettekanne neile antud teose kohta. Meie ringkäigu viimane etapp oli käia läbi kõik teosed ning kuulata, milliseid ettekandeid teised rühmad valmistanud olid. See näitus rääkis reisimise kurvemast poolest, kuidas inimesed lähevad välismaale tööle raha teenima. Jututeemaks tuli ka kultuuri ahnus ehk „inimesed armastavad reisida, aga vihkavad reisijaid.“"

Kaasaegne mõkkimine toimub igas tegevuses ja tunnis. 16.10 oli rahvusvaheline toidupäev ning mis oleks veel tõhusam viis võõrkeelse sõnavara õppimiseks, kui spetsiaalsele päevale pühendatud tunnis tegeleda teadmiste omandamise ja sealjuures silmaringi avardamisega.
Juba päris väikesest peale on tarvilikud kaasinimeste aiatmise oskused. Sedakorda pidas  4.a vajalikuks osaleda Tallinna Lastehaigla elustamisõppusel "Kas Sina julged ja oskad elu päästa? "Harjutati erinevas suuruses mannekeenidel (suuremat kasvu kodanikust kuni imikuni). Tutvuti šokiaparaadiga ning eemaldati mannekeeni hingamisteedesse sattunud võõrkeha. Lapsed said palju uusi oskusi ning kõigile meeldis koolitus üpris hästi.
Arte osales taaskord 3x3 korvpalliturniiril, mis toimus seekord Kalevi Spordihallis. Võistlustulle läks 7 artelaste võistkonda. 4.-5. kl. tüdrukud

saavutasid II koha. Võistkonda kuulusid Kätlin Kangur, Regina Pendis, Mia Torn ja Isabella Raiendik. 6.-7. kl. tüdrukute vanuseklassis olime esindatud kolme võistkonnaga ja kõige paremini läks võistkonnal, kuhu kuulusid Sille-Liis Mölder, Marta Jaama, Hanna Maria Sibul, Elena Iliste, kes said kaela kuldsed medalid. 8.-9. kl. tüdrukud saavutasid III koha, koosseisu kuulusid Maarja Grünmann, Paula Kristiina Sibul, Kaisa Varik, Kayli-Liis Padur. Gümnaasiumi tüdrukud saavutasid I koha, võistkonda kuulusid Sofia Kosareva, Monika Tomingas, Jane Tael ja Reti Talts. Gümnaasiumi poisid saavutasid III koha, võistkonda kuulusid Rando Rattasepp, Kardo Lempu ja Daniil Kustov. Kiitus õpilastele rohke osavõtu ning heade tulemuste eest! 

Igal sügisel muutub veerandi üks päevadest värskete gümnasistide jaoks pisut veidramaks koolipäevaks - akadeemiliselt aste kõrgemale tõusmine tähendab rebaseks löömist. Terve nädala jooksul said abituriendid juhendada oma noori jüngreid, veerandi eelviimasel päeval haaras maja rebasepalavik ning toimusid lõplikult gümnasistiks vastuvõtmise rituaalsed tegevused.
Sügisveerandi viimane koolipäev kujunes väga aktiivseks ja mitmekülgsete tegevustega hõivatud projektipäevaks, mille märksõnaks oli Soome 100. Arte koolipere lõimis sellel päeval kokku ettelugemise traditsioonid II tunni ajal, kui õpilased kandsid kaasõppuritele Soome autorite ja
Soome kultuuriruumi kuuluvate tüvitekstipõhiseid palu kuulamiseks. Kahel vahetunnil aga võttis koolipere osa abiturientide ettekandest "Soome 100", kus meie heale naaberhõimule pühendatult sai kuulda Soome hümni "Maamme", Sibeliuse "Finlandiat". ning põgusat sissevaadet Soome ajaloole. Hõimupõhised tegevused toimusid ka kunstitundides,  kus joonistati soome rahvarõivaid, võõrkeeletundides, kus loeti ette soome muinasjutte ning eesti keele tundides, kus toimus suulise väljendusoskuse (p)arendamine teemal "Vabadus on ka vastutus"
Algklasside lapsed ehitasid muuhulgas legodest sildu Eesti ja Soome vahele või hoopis paate ja muud, mis neile Soome teemal meenus, näiteks tordi Soome 100. sünnipäevaks.
1.c mängis hasartselt lugemismänge, 1.b klass ehitas legopäeval rühmades koolivaheaja teemalisi ehitisi. Valmis said pood, kohvik, matkakeskus metsas, rand ja sünnipäevatort. 
Selliselt tõmbas 2017/2018 õppeaasta esimene veerand ennast koomale, kokku, pausile ja soovib kõikidele lugejatele head vaheaega.

Hyvä tauko!!!✋

laupäev, 7. oktoober 2017

Aktiivsed koolmeistrid; õpetajate päev; tulemused spordis - TAG 02.10-06.10.2017

2592000 septembri sekundit said minevikuks ning võluvalt sügisene oktoober andis tuld teguderohkusele.
Oktoobri 5. kuupäev on teada ja tuntud kuupäev kõikidele kooliga seotud isikutele. 
Tähistatakse õpetajate päeva ning tuleb ausalt tõdeda - päev oli taas nii lahe, kui see olla üldse saab.  
Hommikut alustanud õpetaja sai kingituseks punase roosi, toimus traditsiooniline aktus, kus vahetati juhtkonna märke, aga veel tegid sedakorda abituriendid nii, et anti tunde 1.-3. klassini. 
Lisaks toimus viktoriin kooli tundmise kohta.


Ajutine direktor käis kontrollimas koolivorme, toimus veel üks viktoriin ning õpetajate ja õpilaste vaheline võrkpall, päeva teine aktus kandis eneses  aga nii lõbusaid kui pidulikke noote - jagati välja tunnustusi möödunud õppeperioodi parimatele õpetajatele ning õpetaja esitasid õpilastele huvitava vahepala selleaastase
kultuuri-ja väärtuspädevusi (r)õhutava  "Vaba inimene vabal maal" temaatilise etteastega. 

11.klassi õppurid aga käisid omanäolist koolmeisterdust kogemas Tammetõru lasteaias, kus noorukid said kätt harjutada väikeste laste ennelõunat sisustades. 11. klassi õpilased kommenteerisid kogemust ise järgmiselt: "Oli väga tore ja vaheldusrikas kogemus. Lapsed võtsid meid kiiresti omaks. Nendega tegeledes tundus nagu oleksimegi lasteaiakasvatajad. Olen kindel, et lastel oli samuti teistsugune ja meeldiv päev.
Sellise võimaluse tekkimisel  soovitan kōigil soojalt proovida. Suured tänud Tammetōru Lasteaiale ja Arte Gümnaasiumile.”
Pingeline päev kulmineerus abituuriumi ja õpetajapere ühise koosviibimisega, mille käigus toimus ka  rühmatöö - missugune oleks Arte  inimesena.
Arte õpetajaskond  on mitmekülgne ka väljaspool koolimaja. Ajalooõpetaja Arvis Kiristaja on olnud mitmeid aastaid seotud Võru eellaseks  peetava  Kirumpää väljakaevamistega ning on osaline Võrumaa Teatajas ilmuva teadusliku artikliteseeriaga kandi arheoloogilistest leidudest.
Kunstiõpetaja Heli Männil aga avati Õpetajate Majas näitus  "Võluv Virumaa", kus on võimalik erinevates tehnikates näha Virumaa looduskauneid paiku, seekord siis pilte, mis seotud veega: Peipsi järv, Soome laht, Narva kosk, Seli soo, Valaste juga. 
Sportimata aga ei saa artelased olla kohe üldse, sest 03.10.17 toimusid Trummis Tallinna Koolinoorte meistrivõistlused krossijooksudes. Põhikooli

arvestuses tuli meie kool kuuendaks, mis on väga hea tulemus. Individuaalselt parima tulemuse jooksis Eliise Luks, kes tuli 1000m jooksus Tallinna meistriks. Gümnaasiumi osas saavutas parima tulemuse Sofia Kosareva, kes saavutas 500m jooksus hõbemedali. 
Õnnitlused tublidele spordiinimestele ja neid innustavatele õpetajatele.
Niivõrd hoogne oligi see koolinädal, mis ennast järgmisteks sündmusteks valmis sirutab.
Grazie per a nova sittimana!

laupäev, 30. september 2017

Arte spordib, lahtiste uste päev, põnevad tunnid, õpetajate tegemised - TAG 25.09-29.09.2017

September vermis ennast märkamatult mälestuseks ning jättis viimasesse nädalassse järgmised jäljed:
Arte vene keele õpetajate sektsioon  külastas Lõuna-Eestit omanäolise ekskursiooni kaudu, nimelt  oli sõit seotud Venemaa kuulsate ajalooliste tegelastega Eestis. Seekordne objekt oli väejuht Barclay de
Tolly.Õppereisi käigus külastati Barklay de Tollyga seotuid paiku suunal Olustvere-Viljandi-Helme-Jõgeveste- Sangaste -Tartu. Reisile aitas tublisti kaasa kena sügisilm.
Lahtiste uste päevaks tegid 4.-6.klasside õpilased füüsikakabinetti Tervisekohviku. Lapsed müüsid isetehtud tervislikke palu bataadikoogist ja marjamuffinitest kapsapiruka ja kiluleibadeni,
sekka toorest porgandisalatit ja puuviljugi. 4.-6. klasside aktiivsete ja tublide õpilaste kooliaasta lõpu preemiareisi eelarve on 40 euro võrra rikkam.
Lisakstoimus kooliaasta esimene üldkoosolek lapsevanematele, mille käigus võtsid sõna nii direktor Sirje Ebral, huvijuht, Maris Lang, hoolekogu esinaine. Sõna sai ka Mustamäe Laste Loomingu Maja direktriss, kes tutvustas põnevaid huviringi võimalusi. 
Euroopa spordinädala raames toimus hulgaliselt
liikumisega seotud tegevusi: käidi hüppamas batuutidel, joosti maastikul, katsuti rammu, räheldi zumbas. 
Arte Rammumees selgus Euroopa spordinädala reedel. Raske rassimise tulemusena pälvis selle tiitli ja spordinädala särgi Markus Vaherna 12.b-st.  Kõik osavõtjad said turgutuseks paki pähkleid.
Eriti tublid olid artelased jooksmises.


Osades ainetundides aga said lapsed lapsed lisaks harjumuslikule muidki tegevusi. Õp Vasuri loodusõpetuses tuli artelastel määrata linde ja seeni, taimi ja muudki; õp Hiiemäe kirjanduses aga tuli näidata välja kiirreageerimisele sarnanevat lavastajakätt - õpilastel tuli kujutada erinevaid Gustav Suitsu luuletusi neid pisut fotošoppida ja seejärel esitlemiseks saata. Õpilastele meeldisid pisut teistmoodi tegemised kohe kindlasti.
Koomale tõmbuv september aga lööb valla uksed oktoobrile, kus on toredat askeldust igasse hetke.
Lep začetek novega meseca!!!

laupäev, 23. september 2017

Sügislõhnadest, liikluspäevast, õppekäigust seente juurde - TAG 18.09-22.09.2017


Sügise algusega päädivat koolinädalat saatiski märksõnana sügisega seotud olemine. Peamised tegevused aga toimusid pisematega, sest sellest õppeaastast avatud väikeklass käib teadmisi kompamas ja saamas aktiivõppe kaude väga tõhusalt. Käisid nad ju uurimas Tallinna Loodusmuuseumi ssisehoovis toimund seenenäitust. Õpilased innustusid nii seentest kui ka piltidest. Pärast vaatasid nad ajas interaktiivset näitust, kuidas 400 miljonit aastat tagasi ürgmeres elu käis. 
Kuid see ei olnud nende jaoks veel kogu sündmus. Toimus ka tõhusalt omanäoline näitus "Sügislõhnad", kus näituse külastajad said arvata, missuguses purgis on missugune sügisand.
Näitus osutus menukaks ning külastajaid käis palju.
4.a aga käis teadmiste au kaitsmas Merivälja koolis toimunud liikluspäeval, kus toimus liiklusviktoriin ning tuli teha vigursõitu. Õppurid tulid tagasi 14 võistelnud kooli vahel auväärse III kohaga.
           *Ka hoʻomaka maikaʻi o ke kau!!!

*nii soovivad sügise algust havailased

pühapäev, 17. september 2017

Õppehäire, spordihooaja avamine, külalislektor, õppekäik Aegnale - TAG 11.09-15.09.2017

Koolitunne kontides ja enamjaolt puhas vihm taevast kallamas - sellisena andis õppeaasta teine täistöönädal kogemusi, elamusi ning teadmisi.
Igal sügisel on toimunud õppehäire - et teada, kuidas käitub koolipere ohuolukorras ning mida siis tuleb teha. Õpilastes tekitavad taolised hetked alati elevust - nii ka seekord. Õppehäire möödus viperusteta ning koolimaja sai tavarütmis hingata.


Perioodiliselt käivad koolides nn hoiatusloenguid pidamas tuntud isikud. Tele- ja raadioajakirjanik Märt Treier kõneles selle-aastastele üheksandikele noortest, purjus peaga autoga sõitmisest ning pidudest, kus alkohol otsa saab ning seda minnakse juurde ostma. 
Esimeses filmis räägiti Georgist, kes istus autosse mida juhtis joobes sõber ning mis sõitis vastu puud. Georg suri. Teda meenutasid filmis poisi isa, kirikuõpetaja ning joobes sõber, kes jäi ellu. 
Teises filmis nägime Kasparit, kes oli taas purjus olles teise joobes inimesega autoga sõitma läinud. Ka nendega juhtus õnnetus ning Kaspar jäi ühelt kehapoolelt halvatuks. Tragist ja tublist poisist sai hetkega inimene, kellel ei ole võimalust kõndida ning kes saab vaid mõned päevad aastas toast välja minna. 
Loeng oli väga informatiivne ning pani mõtlema, kui habras on inimese elu ning kuidas valed otsused toovad kaasa invaliidistumise või surma. 
Jääb loota, et üheksandikud võtsid loengut piisavalt tõsiselt.
Sarnaselt röövlitütar Ronjale, kes "sai vette mittekukkumist harjutada veeäärsetel kividel kõndides", on asjakohane õppida loodust tundma selle loomulikus keskkonnas. 
Osa abituuriumist käis loodusõppekäigul Aegna saarel ning seal kuuldi mõndagi huvitavat bioloogia vallas.
Järgmise sissekande saab aga blogile teha juba päris sügiskuu auväärset nime kandval ajal - 22.09. algab ametlikult täieline sügis.
Goeie Nuwe Week!

reede, 8. september 2017

Sisseelamine: TAG 04.09.2017-08.09.2017

Tõenäoliselt meenutab mõni laps esimesel koolinädalal varahommikust öökullipoega, kes äärmises mõistetamatuse ringi vaatab ja ei suuda hoomata asjade seisu - uus kooli aasta algas ning tegemist on tulemas süle ja seljaga.
Kuid ometigi on esimesed tunnid olnud, esimesed hindedki saadud ning vaikselt hakkab nii inimene kui koolimaja tuksuma õppetöö rütmis - et ikka teadmiste hulk koguneks ja paisuks. 
Suhteliselt sündmustevaene nädala annab aga kõneainet siiski - näiteks oli osadel algklassiõppuritel esmakordselt võimalus kogeda teistmoodi lugemistundi - õpilastel oli kaasas raamat, mille vastu ta huvi tundis ning sai lugeda siis nö igas asendis. Nobedamad said lisaks veel joonistadagi.
Avatud väikeklass aga käis omamoodi huvitavas tunnis - õppurid käisid koos õpetajaga loomaaias ning selle käigus saadi esimeste kohanemiste ja tutvustega algus tehtud.
Kärmelt tõtanud esimene nädal teatab rõõmsalt, et varsti saab siin kirjeldada ja kajastada kõike, mis Artes ja Artega seonduvalt koolimaailmas tehakse. 
Kirjutamiste ja tegemisteni! 

reede, 1. september 2017

Algamine 2017/2018

Ülemaailmset tarkusepäeva tähistavad artelased sammusid riburadamisi käidud traditsioonid taas rongkäiguga liikvele ning 36. õppeaasta avas ennast suunaga suurte tegude poole.
Jääb ju alanud õppeaastasse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine ning see juba väärib tõsist pühendumist. 

Nii nagu kõik, kes sedakorda täiesti uued koolisammud sisse seadsid kuni päris suurteni välja, vaatavad põnevusega uutele väljakutsetele. 
Esimeste klasside põngerjaid käekõrval aulasse saatnud abituriendid aga tõdesid, et üllatav on tunda ennast viimast korda esimese septembri kooliõppurina üldhariduslikus asutuses. Ning ise ju oldi see käekõrval sammuja pelgalt 12 aastat tagasi...
Heitlikult vihmapiiskades ja seejärel toredas päikesepaistes lauldud lood, lausutud sõnad ja sisse helistatud koolikell juhatasidki artelased esimesse tundi.
On alanud kooliaasta...

laupäev, 3. juuni 2017

Suvele vastu - TAG 15.05-02.06. 2017

Maikuine tegevusterohkus viib õppeaasta kenasti oma loogilise lõpuni.  Juhtus viimastel nädalatel paljugi põnevat ning nüüd ka järgemööda kõigest kuulda ja lugeda saabki.
Arte õpilased esitasid Mustamäe linnaosa kõige
väiksemate koolilaste luulefestivalil 17. mail Kaja Kultuurikeskuses ise kirjutatud luuletusi.  Tänavu juba kuuendaks festivaliks oodati 1.–3. klasside õpilastelt luuletusi laulust ja tantsust ja suvisest peost jne., jne. ikka nii, et „mina ka!“.
Ajakirjanduskonkursil "Noor tegija" märgiti Tallinna spordi- ja noorsooamet poolt ära Tallinna Arte Gümnaasiumi tublid noored Eliise, Hedlin, Stiine, Hanna Maria, Laur Eric ja Aleksandra, kelle koostöös valmisid kaks tugevat ajakirjanduslikku teksti, mis lisaks väga heale kirjutamis- ja väljendusoskusele eeldasid ka põhjalikku ettevalmistustööd ning info kogumist. Arte gümnaasiumi artiklite autoritele paneb konkursi korraldaja välja väikesed kinkekotid meenetega.
Kenal kevadpäeval said artelased oma iga-aastase inglise keele häälimise võistluse ilusasti maha peetud. Aitäh kõigile asjaga seotud inglise keele õpetajatele, spelling bee sujus hästi. Tulemused on järgmised:
1. kl: I - Brigitta Luhila, 1a.; II - Liine-Lotta Lempke, 1a.; III - Ayrton Toit, 1a.
2. kl: I - Heliisa Pohlak, 2a.; II - Adam Duishvili, 2b.; III - Amanda-Victoria Valing, 2a.
3. kl: I - Mirtel Einberg, 3d.; II - Eliise Piirits, 3a.; III - Dimitri Guljajev, 3c.
4. kl: I - Kalle-Armin Paju, 4c.; II - Mia Torn, 4a.; III - Otto Ramsaroop, 4b.
5. kl: I - Minna Lydia Terasmaa, 5b.; II - Michael Artamonenkov, 5b.; III - Oliver Hanko, 5b.
6.-7. kl: I - Sten Markus Kond, 7c.; II - Marc Egert Ehrberg, 7c.; III - Andreas Kristjan Põldoja, 7c.
8.-9. kl: I - Hanna-Maria Rool, 9a.; II - Riko Piir-Veselov, 9b.; III - Sergo Jõeleht, 9b.
10.-11. kl: I - Tanel Treuberg, 10a.; II - Artur Nukka, 10b.; III - Dan-Marcus Võsumägi. 10a.
25. mail käisid algklasside õpilaste 5-liikmelised võistkonnad Mustamäe koolide kaasaegsel viievõistlusel. Alad olid eesti keel, matemaatika,
loodusõpetus, kehaline ja varia ehk arvutis info otsimine. 1. klassid võistlesid omavahel, 2. omavahel ja kolmandad ka omavahel. 3.c Jevgeni sai kehalises 1. koha. 2. klasside arvestuses sai 2.a Gertrud Pajus 3.koha.
27. mail  esinesid artelased Heino Kiige nimelise pingi avamisel Männi pargi Mõtiskluste aias.  
Mõtlik Mees intervjueeris härra Kiike ja kanti ette killuke raamatust "Arve Jomm". Etteaste lõpetas helge laululugu "Üle ilma".
Vaatajad ja esinejad olid rõõmsad ja rahul. Publiku seas olid valitud inimesed.
Lastekoori ja neidudekoori lauljad kudusid koos õpetajate Marise ja Ilonaga ennast ajalukku.
29. mail olid koorilauljad tänuüritusel Vabaõhumuuseumis. Meie lauljate triibud on EV 100 aastapäevaks valmiva sajameetrise vaiba Emmaste mustris. Ilm  oli hea ja meeleolu hiilgav.
30. mail leidis aset tänavune juhtkonna vastuvõtt Arte parimatele ja nende vanematele. Kohaletulnud ligi sajale inimesele
tantsisid võistlustantsuklubi "Mambo" väikesed tantsijad, sealhulgas ka kolm tänavu alustanud Arte paari. Arte parimad jagasid oma selle õppeaasta tipphetki, direktor Sirje Ebral tänas neid ja nende vanemaid. Söödi suupisteid ja torti, külalisteraamatusse kirjutati häid soove.
30. mail toimus Artes õpilaskonverents.
Aasta jooksul valmis saanud praktiliste, uurimis- ja loovtööde paremiku kandsid koolikaaslastele ette tööde autorid. Kuulda sai näiteks loodusõpetuse õppemängudest, vene rahvarõivastest, kreemide tegemisest, klaaspudeli haamriga purustamisest, muusikapala loomisest, hobuse sirgsustreeningust, arvutimängude turniiri korraldamisest, mitmetest kunstitehnikatest ja spikerdamisest kui õppevahendist.
31. mai oli aga välja kuulutatud kui üldine projektipäev ning seal toimusid mitmeid asju erinevatele vanuseastmetele.
Algklasside projektiüritus "Keskuste päev" oli tallinnateemaline. Õpilased veetsid tänase koolipäeva erinevaid töötubasid väisates, tegeleti näiteks vanalinna tornide valmistamisega, mängiti Kuldvillakut, pandi kokku puslesid, vaadati tähelepanelikult, et oskaks kõigile küsimustele vastata, multifilmi "Mardileib", tutvuti Tallinna legendidega ja värviti Kolme Õde, otsiti internetist vastuseid küsimustele Tallinna kohta ja vahelduseks tehti liikumismänge.
II ja III vanuseaste aga käisid vanalinnas orienteerumas ja mõkitud ning lõimitud tööjuhendite alusel erinevate hoonetega tutvumas. Tuli leida objekte, neid mõõta, otsida infot objekti olemasolu kohta erinevates loomemeediumites, tõlkima objekti inglise või vene keelde ning palju muudki. 
Juuni aga algas aga üheksandikele pineva eksamiajaga, kus esimesena on nüüdseks positiivsete tulemustega sooritatud eesti keele eksam ning ülejäänud klassidele aga mitmekülgsete õppekäikudega Tallinna Loomaaiast Stockholmi metrooni ja kõik, mis nende kahe asja vahele kilometraažilt ning huvialalt jääb.
Õpilased said arendada oma sotsiaalseid pädevusi või suisa kuuldemängu lavastada, nagu seda 4. b klass Ringhäälingumuuseumis tegi.
Arte õppuritele on tulemas veel pesupäev ning aktused 1.-8. ning 10. ja 11. klassidele. 9. ja 12. saavad aga täiesti oma aktuste osaliseks, kui pisut enne jaanipäeva neile vastavalt põhiharidust või keskharidust tõendavad tunnistused kätte antakse ning nad oma esimestele suuretele elumuudatustele vastu astuvad.
Blogi aga kiikab ilmateateid ning soovib kõikidele lugejatele kuni uue õppeaasta alguseni parimaid sooje ja kosutavaid hetki puhates ning mängides.
K o h t u m i s e n i!!!